ISPARTA SENİRKENT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet İlkokulumuz´dan Örnek Çalışmalar

İlçemizde bu eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanmaya başlanan Senirkent Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) Kapsamında Cumhuriyet İlkokulumuz geliştirdiği alt projelerle örnek çalışmaları uygulamaya başladı.
Cumhuriyet İlkokulumuz´dan Örnek Çalışmalar

İlçemizde bu eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanmaya başlanan Senirkent Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) Kapsamında Cumhuriyet İlkokulumuz geliştirdiği alt projelerle örnek çalışmaları uygulamaya başladı. Bu amaçla geliştirdiği "Saygı kupası" Ekim ayının değeri olan SAYGI kapsamında uygulandıi

 

03-11-201703-11-201703-11-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ülkem için Çalışıyorum projesi ise uygulanmaya devam ediyor.

 

03-11-201703-11-2017

 

PROJENİN ADI:

 

 

Değerler Eğitimi Kapsamında

Motivasyon Kartlarıyla Ülkem İçin Çalışıyorum, Ülkem İçin Yarışıyorum Projesi

 

 

PROJENİN GEREKÇESİ:

 

Öğrencilerin okul içinde ve evde yapması gereken davranışları pekiştirmek, bu davranışların sürekliliğini sağlamak.

Adalet, sevgi, saygı, barış, vatanseverlik, hoşgörü ,cesaret, sorumluluk dostluk, yardımlaşma, demokrasi,sabır,temizlik,doğruluk,dürüstlük ,çalışkanlık ve takım ruhu,kişiler arası  etkileşim, nezaket ,fedakarlık,güzel ahlak ,iyilik ,birlikte yaşama ve kardeşlik,ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerimizdir.

 

PROJENİN ÖZETİ:

 

 

Öğrencilerimizin okul içinde ve evde yapması gereken olumlu davranışlarını pekiştirmek, bu davranışların sürekliliğini sağlamak.

Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerimizin yaptığı  her olumlu davranışına puan vermek suretiyle

Motivasyon Kartları hazırladık. Yapılan her olumlu davranış kartları ile ödüllendirilecek.

UYGULAMA

Belirlenen 22 kritere göre öğrencilere Motivasyon Kartları verilecek.

Bu kartlar hak eden her öğrenciye sınırlama yapılmadan günlük olarak verilecek.

Bazı kartlar haftalık(temizlik, hafta sonu soru çözme hedefi ) veya aylık (kazanım değerlendirme sınavı  ve deneme sınavı  sonuçları )olarak verilecek.

Her öğrenciye bir Türkiye Haritası verilecek.

Toplamda 100 puan toplayan öğrenciye kendilerin istediği bir ili boyamaları istenecek.

Aldığı ile vali olabilmesi için o ilin 5 özelliğini söylemesi gerekecek,Büyükşehir olan illerde ise 10 özellik sayması istenecek(yeri, komşuları, geçimi, turistik yerleri vs ).Sayamayan öğrenci 100 puan toplasa da o ile vali olamayacak.

İl alan öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek.

42 ile vali olanlar BAŞBAKAN olacak.

81 ile vali olanlar CUMHURBAŞKANI olabilecekler.Her Başbakan olana ve Cumhurbaşkanı olana süper hediyeler verilecek.

 

Bir öğrenci kişisel gayreti ile isterse 1 günde 1 il alabilecektir.Bu durum da her öğrenciyiçalışmaya ve puan toplama isteğine itecek. Burada kazanılan temel davranışlar da zamanla alışkanlık haline gelecek.

MOTİVASYON KARTI VERME KRİTERLERİMİZ :

1)Cumhuriyet  İlkokulu,  öğrencisi öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkar.

2)Geç kaldığında özür diler. Mazeretsiz geç kalmaz.

3)Derste izinsiz ayağa kalkmaz.

4)Arkadaşlarıyla iyi geçinir. Alay etmez. Arkadaşlarının eşyasını izinsiz almaz.Dedikodu yapmaz.Laf getirip götürmez.İtişip,kakışmaz.Yanlış yaparsa özür dilemesini bilir.Küfür söylemez.Argo konuşmaz.

5)Öğretmenin sözünden dışarı çıkmaz.

6)Okulundaki tüm öğretmenlere saygı duyar.

7)Derste yemek yemez. Gerekirse izin ister.

8)Gördüğü olumsuzlukları uygun bir zamanda dile getirir. Dersi bölmez. Gereksiz konuşma yapmaz.

9)Branş derslerinde de yukarıdaki güzel davranışları uygular.

10)Sınıfı temiz tutar. Kirletenleri uygun bir dille uyarır. Gerekirse öğretmenine bilgi verir.Ders araç ve gereçlerini yere düşecek şekilde ortada bırakmaz.

11)Öğretmen geç kaldığında ayağa kalkmadan bekler. Hikaye kitabını ya da ders kitabını açıp okur, yazı çalışması yapabilir. Bunun dışında bir işle uğraşmaz.

12)Sınıfta ve koridorlarda top oynamaz. Aşırı istek ve gereksiz yere laubali ve şımarık davranışlardan kaçınır.

13)Verilen görevi zamanında ve eksiksiz yapmaya gayret eder.

14)Okul araç ve gereçlerine zarar vermez.

15)Kimseye haksızlık yapmaz. Hakkını da yedirmez.Bunu yaparken de  saygı sınırlarını aşmaz.

16)Yüksek sesle sınıfta veya koridorlarda bağırmaz

17)El kaldırarak söz ister.Söz aldığında ayağa kalkarak cevap verir

18)Öğretmen birisi ile konuşurken,araya girmez ,öğretmenin konuşması bitince söz alır.

19)Arkadaşlarını dinler

20)Okul dışına izinsiz gitmez.

21)Evde çalışırken dersini bölmez.Ev çalışmasını hızlı ve acelece yapmaz.

Ailesi ile bu hususta sürtüşmez.Yatmadan önce mutlaka okuma çalışması yapar.

22)Törenlerde hemen sıra olur.Mikrofonu alan idareci konuşmaya başladığı zaman törende konuşulmayacağını bilir.Şikayet türü vb. konuşmalar yapmaz.Arkadaşlarına şaka yapmaz, onların dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmaya gayret eder.

 

 

 

Ülkemizde değerler eğitimi değişik evrelerden geçmiştir. Değerler eğitimi kimi zaman ayrı bir ders olarak okutulmuş, kimi zaman da diğer derslerin içerisinde öğrencilere verilmeye çalışılmıştır. Değerler eğitiminin ayrı bir ders olarak verildiği dönemde, musahibat-ı ahlakiye adı altında bir ders okutulmuştur. Günümüzde ise değerler eğitimi, diğer derslerin konuları içerisinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.

Ders kitaplarında yer alan, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, barış, iyimserlik, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların geliştirilmesi, hoşgörü, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi davranışa dönüştürülmesi önemlidir.

PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ:

 

Projemizin Amacı,Senirkent ilçesi  

Cumhuriyet İlkokulu 4A Sınıfıöğrencilerimizin okul içinde ve evde yapması gereken olumlu davranışlarını pekiştirmek, bu davranışların sürekliliğini sağlamak.

Projenin hedefleri;

1)Cumhuriyet  İlkokulu öğrencisi olarak büyüklere saygı,küçüklere sevgi  göstermenin önemini belirtmek.

2)Hata yaptığında veya derse geç kaldığı zaman  özür dileme davranışını kazanmak.Mazeretsiz geç kalmaması gerektiğini öğretmek.

3)Derste izinsiz ayağa kalkılmaması gerektiği davranışını kazanmak.

4)Arkadaşlarıyla iyi geçinmek ,iyi arkadaşlıklar ,dostluklar kurmayı öğretmen.

5)Okulda ve toplum içinde alay etmeninin doğru bir  davranış olmadığını belirtmeyi sağlamak. .

6) Arkadaşlarının v başkalarının eşyasını izinsiz alınmaması gerektiği davranışını kazandırmak.

 

7)Okulda,ailede ve toplum içinde dedikodu yapma davranışının güzel bir davranış olmadığını belirtmek,dedikodu yapma.Laf getirip götürmemesi gerektiğini belirtmek.

8)Okulda,sokakta ,caddede ,evde ve toplum içinde itişip,kakışma davranışının yanlış olduğunu belirtmek.Bu davranışı yaparsa özür dilemesini bilme davranışını kazandırmak.

9)Okulda veya toplum içinde küfür etmenin kötü bir davranış olduğunu kavratmak.

10)Argo kelime konuşmanın güzel konulmaya aykırı olduğunu kavratmak.

 11)Öğretmenin sözünü dinlemenin önemini kavratmak,öğretmenin sözünü dinlemezse neler olabileceğini belirtmek.

12)Okulundaki tüm öğretmenlere saygı duymanın gerektiği ve bu davranışın oluşmasını sağlamak.

13)Derste yemek yemenin uygun olmadığını belirtmek.

14)Okulda veya çevresinde gördüğü olumsuzlukları uygun bir zamanda dile getirme davranışını kazandırmak.

15)Derslerde gereksiz konuşmalar yapılmamasını gerektiği belirtmek.Öğretmen ders işlerken dersi bölmenin uygun bir davranış olmadığını belirtmek.

16)Branş derslerinde de yukarıdaki güzel davranışları sergilemek ve öğretmenlere karşı saygılı olma davranışını kazandırmak.

17)Sınıfı ,okulu,bahçeyi,çevremizi ve evimizi temiz tutmanın önemini kavratmak.Kirletenleri uygun bir dille uyarma davranışını kazandırmak.Gerekirse öğretmenine bilgi vermek..Ders araç ve gereçlerini yere düşecek şekilde ortada bırakmanın yanlış bir davranış olduğunu belirtmek.

18)Öğretmen geç kaldığında ayağa kalkmadan beklemesi gerektiğini,hikaye kitabını ya da ders kitabını açıp okumasını, yazı çalışması yapabileceğini , bunun dışında bir işle uğraşmasının yanlış bir davranış olduğunu kavratmak.

19)Sınıfta ve okul  koridorlarında top oynanılmamasını gerektiğini kavratmak.

 20)Aşırı istek ve gereksiz yere laubali ve şımarık davranışlardan kaçınılması gerektiğini kavratmak.

21)Verilen görevi zamanında ve eksiksiz yapmaya gayret etmesi gerektiği davranışını kavratmak.

22)Okul araç ve gereçlerine zarar vermenin kötü bir davranış olduğunu kavratmak.

23)Kimseye haksızlık yapılmaması gerektiğini ve kendi  hakkını da yedirmemesi gerektiğini ve bunu yaparken de  saygı sınırlarını aşmaması gerektiğini kavratmak.

24)Yüksek sesle sınıfta veya okul koridorlarında bağırmadan konuşulması gerektiği davranışını kavratmak.

25)Sınıfta el kaldırarak söz istemesi gerektiğini,söz aldığında ayağa kalkarak cevap vermesi davranışını kazandırmak.

26)Öğretmen birisi ile konuşurken,araya girilmemesini,öğretmenin konuşması bitince söz alınmasını kavratmak.

27)Arkadaşlarını etkin dinlemesi gerektiğini belirtmek.

28)Okul dışına izinsiz gidilmemesi gerektiğini ve izinsiz giderse başına gelebilecekler hakkında bilgi vermek.

28)Evde çalışırken dersini bölmemesi gerektiğini,ev çalışmasını hızlı ve acelece yapmaması gerektiğini belirtmek.

Ailesi ile bu hususta sürtüşmesinin yanlış olacağını belirti,yatmadan önce mutlaka okuma çalışması yapması gerektiğini belirtmek.

29)Törenlerde hemen sıra olmasını,.mikrofonu alan idareci konuşmaya başladığı zaman törende konuşulmayacağını bilmesini,.şikayet türü vb. konuşmalar yapmaması gerektiğini,.arkadaşlarına şaka yapmamasını, onların dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmaya gayret etmesi gerektiğini belirtmek.

30)Öğrencilerin motivasyonlarını geliştirmek.

31)Öğrencilerin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi, bu yeteneklerini yaşamında  doğru ve yarar sağlayacak  bir şekilde kullanmasını sağlamak.

32)Öğrencilerin, vatandaşlık  olmanın kurallarını ve vatandaşlığın ne demek olduğunu öğrenmelerini kavratmak.

33)Öğrencilere temel insanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak.

34)Temel Eğitim ve Ortaöğretim Programındaki insan hakları ve demokrasi kazanımlarının etkililiğini artırmak,

35)İnsan haklarının özünü oluşturan “özgürlük, eşitlik, hoşgörü, barış, dürüstlük ve doğruluk” gibi temel insani değerlerle beraber iyi niyet, incelik, saygı, sadakat, vefa, ölçülülük, yüreklilik, sorumluluk ve adalet gibi etik değerler bilinci geliştirmek,

36)Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlere hoşgörü ile bakabilen bireyler yetiştirmek,

37)Öğrencilerin her şeyi olduğu gibi kabul eden değil araştırmacı ve sorgulayıcı bir özellik kazanmalarını sağlamak,

 

PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR:

Cumhuriyet İlkokulu  Okul Müdürü Başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir sınıf Öğretmeninden oluşacak yürütme kurulu tarafından yürütülür.

 

PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI:

  • Projenin eğitim kurumu yöneticilerine tanıtılması
  • Projenin okul içinde öğretmenlere tanıtılması
  • Ayın değeri ile alakalı görsel, işitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve arşivlenmesi
  • Sınıfta öğrencilerin ders içindeki performansları ,ödev takibi,düzenlilik ,kitap okumaları,ders başarı ,davranış durumlarına göre “DERS BAŞARI KARTI,DÜZENLİLİK KARTI ,ÖDEV KARTI,İYİ DAVRANIŞ KARTI” verilerek öğrenci kazandığı puanları toplayarak her 100 puanda bir il tanıtarak bir ile vali olacaktır.42 ile vali olduklarında sürpriz hediyelerle BAŞBAKAN olacaklar.81 ilin tanıtımını yaptıklarında sürpriz hediyelerle birlikte CUMHURBAŞKANI olacaktır.
  • Her gün sınıfta il tanıtımı yapılacaktır.
  • Velilere öğrencinin hangi ili tanıttığı konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

PROJENİN UYGULANACAĞI YER:

 

Senirkent Cumhuriyet İlkokulu  

PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ:

2017 -2018 eğitim yılı

PROJENİN MALİYETİ:

Sadece renkli fotokopi kağıdı

-

PROJE ÇIKTILARI:

 

-      Öğrenciler,  Toplum tarafından kabul gören değerleri hissedecek ve benimseyecek.

-     Akademik bilgi kazanılacak.Okul içi ve dışında davranışlar daha düzenli olacaktır.

-      .

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

 

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca  

 

 

RİSKLER:

 

 

 1 – Öğretmen ve öğrenci ilgisizliği

 2 – Yönetici ve öğretmenin projeyi anlamsız bularak sahiplenmeyişi

PROJEYİ HAZIRLAYAN:

OKULUN ADI, HAZIRLAYANIN ADI SOYADI, E-MAİL, TEL:

 

 

Senirkent Cumhuriyet İlkokulu

Murat YALIM 4A Sınıf Öğretmeni

E-mail:yalim33@hotmail.com

Telefonum:0506 424 44 02

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                               ONAY

                                                                         Havva BİLGİÇ

                                                                          Okul Müdürü

                                                                          09/10/2017     

                                       

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hükümet Konağı Kat3 Senirkent ISPARTA - 0246 511 48 25

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.