ISPARTA SENİRKENT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİ

EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİ

657 Sayılı DMK’nın Ders görev başlıklı 89. maddesinde”(Değişik: 30/5/1974 - KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975 - 1897/1 md.)Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin kararın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme “ başlıklı 9. maddesinde “ de

(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) (Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” hükümlerini içermektedir.

            Bu mevzuat hükümlerine uygun olarak müdürlüğümüze bağlı okullarda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre “Ek Ders Ücreti karşılığı Ücretli Öğretmen” görevlendirmesi yapılacaktır.

            Şartı tutanlar arasından görev almak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapmaları için kamuoyuna saygıyla duyurulur.

   Millî eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslara göre Atamada Öncelik:

   Madde 7- (Değişik: NİSAN 2003/2547 TD) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlıkça alanlara ve kontenjanlara göre belirlenecek taban puanının üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğü ve tercihleri dikkate alınarak;

a) Sınıf öğretmenliğine; Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programından mezun olanlar,

b) İlköğretim alan öğretmenliklerine; Eğitim Fakültelerinin Karar eki çizelgedeki ilköğretim programlarından mezun olanlar,

Ancak, ilköğretim alan öğretmenlikleri programlarından mezun olanlar ile ilköğretim alan öğretmenliği öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı atama dönemlerinde, alanla ilgili orta öğretim alan öğretmenliği programı mezunları,

c) Orta öğretim alan öğretmenliklerine; Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından mezun olup, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenler,

d) İngilizce öğretmen açığının, İngilizce öğretmenliğine kaynak olarak belirlenen ek çizelgedeki yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile karşılanamadığı durumlarda, bu dersin öğretmenliğine, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarından mezun olup İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını bitirenler ile Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin alan öğretmenliği bölümlerinden mezun olup “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)”nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlardan İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını bitirenler

atanırlar.

SIRA

NO

ATAMASINA ESAS

OLAN ALAN

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK

ÖĞRETİM PROGRAMI

AYLIK KARŞILIĞI

OKUTACAĞI DERSLER

 

1

Beden Eğitimi

1.     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2.     Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu (Lisans) (*)

3.     Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (*)

·     Beden Eğitimi

·     Spor

·     Trafik ve İlk Yardım Eğitimi

·     Sağlık Bilgisi

·     Spor ve Beslenme

·     İnsan Anatomisi

·     Grupla Çalışma Teknikleri

·     Halk Oyunları

·     Spor Psikolojisi

·     Antrenman Bilgisi

·     Spor Yönetimi ve Organizasyon

·     Beden Eğitimi ve Spor alanının diğer dersleri

 

2

Besin/Gıda Teknolojisi-

Ev Yönetimi ve

Beslenme

1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği

2.    Aile Ekonomisi ve Beslenme

         Öğretmenliği

·     Besin/Gıda Teknolojisi

·     Gıda Analizi

·     Besin Kontrol ve Analizleri alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

·     Beslenme alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

·     Ev Yönetimi - Beslenme (Bütün alanların)

·     Kurum Beslenmesi

·     Mutfak

·             Kat Hizmetleri

·     Servis Hizmetleri

·     Gıda

·     Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri

·     Pastacılık ve Kurum Beslenmesi alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

·     Kafeterya İşletmeciliği,  Turizm ve Otelcilik, Yat Kaptanlığı alanlarının Beslenme grubu dersleri

·     İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)

 

 
 

3

Bilgisayar

(Değişik: Nisan 2003-2547 s.T.D.)

1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**)

2.    Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (Lisans) (*) (**)

3.    Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**)

4.    Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

5.    Bilgisayar Öğretmenliği

6.    Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

7.    Bilgisayar Mühendisliği (*)

8.    Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)

9.    Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)

(**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar (Yazılım), Bilgisayar (Donanım) bölümlerine Atölye ve Meslek Dersi Öğretmeni olarak atanamazlar.

·     Bilgisayar

 

·     Bilgisayar (Yazılım)

 

 

 

·     Bilgisayar (Donanım)

·     Bilgisayar Bakım ve Onarım İşletme

·     Bölümlerin Teorik ve Uygulamalı Meslek Dersleri

·     Diğer alanların Bilgisayar Alanı ile ilgili tüm teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 

 

4

Biyoloji

1.Biyoloji Öğretmenliği

2.Biyoloji Bölümü(*)

·     Biyoloji

·     Biyoloji ve Sağlık Bilgisi

·     İleri Biyoloji

·     Sağlık Bilgisi

·     Fen Bilgisi

·     Bilim ve Teknoloji

·     Bilgi Teknolojisi

·     Araştırma Teknikleri

·     İnsan Anatomisi

·     İş Eğitimi (Tarım)

·     Çevre ve İnsan

 

5

Coğrafya

1. Coğrafya Öğretmenliği

2.Coğrafya Bölümü (*)

 

·     Coğrafya

·     Türkiye Coğrafyası (Fizikî)

·     Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası

·     Ülkeler Coğrafyası

·     Sosyal Bilgiler

·     Jeoloji

·     Çevre ve İnsan

·     Turizm

 

 

6

Deri Teknolojisi

1.Deri Teknolojisi Bölümü (*)

2.Kimya Mühendisliği (*)

3.Kimya Öğretmenliği

4.Kimya Bölümü (*)

·     Deri Teknolojisi

·     Deri İşletmeciliği (Dericilik)

·     Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 

 

7

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği

2. İlâhiyat Fakültesi (*)

 

·     Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

·     İmam Hatip Lisesi meslek dersleri

 

 

8

Diş Protez

Diş Hekimliği (*)

·     Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 

 

9

Döküm

Döküm Öğretmenliği

·     Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri

·     İzabe, Metalurji, Heykel ve Kuyumculuk gibi alanların Döküm alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 

 

10

Elektrik

1.   Elektrik Öğretmenliği

2.   Elektrik Mühendisliği (*)

3.   Elektrik - Elektronik Mühendisliği

4.   (Elektrik Alanı) (*)

·     Elektrik

·     Elektrik Tesisatçılığı

·     Bobinajcılık

·     Bakım ve Onarım Elektrikçiliği

·     Asansörcülük Bakım ve Tamirciliği

·     Elektromekanik Taşıyıcılar

·     Elektrikçilik

·     Oto Elektrik

·     Soğutma Havalandırma

·     Elektrikli Ev Aletleri Onarım meslek alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

·     Diğer alanların Elektrik alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

·     Elektrik Bilgisi (Bütün alanların)

·     Teknik ve Meslek Resmi

 

11

Elektronik/

Telekominikasyon

1. Elektronik Öğretmenliği

2. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

3.Elektronik Mühendisliği (*)

4. Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Elektronik Alanı) (*)

5.Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)

·     Elektronik / Telekominikasyon

·     Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımı

·     Endüstriyel Elektronik

·     Telefon ve Telekominikasyon Tesisat Tamirciliği

·     Radyo - Televizyon Tamirciliği

·     Tıp Elektroniği

·     Elektro Mekanik Taşıyıcılar, Gemi Elektroniği ve Haberleşme

·     Kontrol ve Strümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda

·     Radyo-Televizyon, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği, Bilgisayar Donanımı alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri ile diğer alanların Elektronik ve Telekominikasyon alanlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri

 

12

El Sanatları

1. Dekoratif Ürünler Öğretmenliği

Hükümet Konağı Kat3 Senirkent ISPARTA - 0246 511 48 25

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.